KALENDER

 

I kalenderen finder du oplysninger om faste træningstider, spinning, klubaftener, klubmesterskaber m.m.

 

Måned Uge Dag
juni 2018
Man Tirs Ons Tors Fre Lør Søn
28 29 30 31 1 2 3

Kategori: GeneralRCR Stjerneløbet 2018 (DGI)

Luk

3. juni 2018Ikke oplyst

DGI og RCR' velkendte stjerneløb fra Stændertorvet, Roskilde

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

Kategori: GeneralIndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Roskilde Cykle Ring

Luk

14. juni 2018

Vores nuværende kasserer har trukket sig fra posten og bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling for valg af kasserer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Valg af kasserer
4. Eventuelt

Samtlige af klubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen. For at kunne udnytte sin stemmeret kræves, at medlemmet er personligt til stede på generalforsamlingen, er fyldt 14 år, har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

Forældre til børn under 14 år har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen
på barnets vegne, når barnet har betalt kontingent samt været medlem af klubben i tre måneder.

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, såfremt 50 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. I modsat fald indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling med samme varsel (14 dage), som er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Vedtægter forefindes på RCR’ hjemmeside www.roskildecyklering.dk

http://www.roskildecyklering.dk/vedtaegter/

Vel mødt.

Roskilde Cykle Ring
Jette Schlüter

15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Kategorinøgle

  • General